U GAAT MET PENSIOEN

Gaat u (binnenkort) met pensioen? Dan ontvangt u een aantal maanden voordat u met pensioen gaat een brief van de Sociale Verzekeringsbank met de uitnodiging om AOW aan te vragen. Van uw pensioenuitvoerder(s) krijgt u een aanvraagformulier om het bij hen opgebouwde ouderdomspensioen in te laten gaan.

Een klein pensioen kan worden afgekocht op de pensioeningangsdatum

Heeft u een klein pensioen opgebouwd? Dan kan Scildon op de pensioeningangsdatum het klein pensioen afkopen als u daarmee instemt. Bij een klein pensioen gaat het om pensioenbedragen van maximaal € 2,- tot € 484,09 (2019) bruto per jaar. Het bedrag wordt dan in één keer aan u uitbetaald. Over de afkoopsom moet u belasting betalen. U heeft dan geen pensioenrechten meer bij ons en ontvangt geen pensioenuitkeringen van ons.

Mini-pensioenen vervallen

Een mini-pensioen vervalt automatisch per 1 januari 2019. Bij een mini-pensioen gaat het om pensioenbedragen van maximaal € 2,- bruto per jaar. Dit betekent dat wij deze pensioenbedragen niet meer hoeven uit te betalen.

U spreekt met Scildon af bij welke pensioenuitvoerder u met uw pensioenkapitaal het ouderdomspensioen wilt aankopen. Dat kunt u zelf bepalen. Uiteraard kunt u hiervoor ook bij Scildon terecht. Het is verstandig daarvoor bij verschillende pensioenuitvoerders een offerte op te vragen. U kunt zo vergelijken welke pensioenuitvoerder u de beste pensioenuitkering geeft en onder welke voorwaarden.

Ook kunt u bij het aankopen van uw pensioeninkomen nog een paar keuzes maken:

 • U kunt kiezen voor een vast of variabel pensioen
 • U kunt kiezen voor een hoog/laagpensioen.
 • U kunt kiezen voor het uitruilen van het ouderdomspensioen voor een hoger partnerpensioen of omgekeerd.
 • U kunt kiezen voor een pensioenknip.

Vast pensioen

Als u met pensioen gaat wordt het gehele opgebouwde pensioenkapitaal omgezet in een vaste pensioenuitkering.  Uw pensioenuitkering is gegarandeerd en blijft gelijk zolang u leeft.  U weet daarmee precies waar u aan toe bent. De hoogte van de pensioenuitkering die u kunt aankopen is sterk afhankelijk van de marktrente op dat moment. Is deze rente laag dan krijgt u jaarlijks relatief weinig pensioen uitgekeerd. Of de marktrente laag is kunt u goed zien aan de rente die u krijgt op een spaarrekening bij de bank. Is deze rente laag dan krijgt u ook relatief weinig pensioen voor uw pensioenkapitaal.

Voordelen:

 • Uw pensioen staat vast, u weet precies hoeveel pensioen u jaarlijks krijgt.

Nadelen:

 • De hoogte van uw pensioen is sterk afhankelijk van de marktrente op het moment dat uw pensioen wordt aangekocht. Is die laag, zoals nu, dan krijgt u relatief weinig pensioen.
 • Uw pensioenuitkering blijft in euro’s gelijk maar de waarde neemt door inflatie wel steeds verder af. Omdat alles steeds duurder wordt kunt elk jaar minder kopen voor uw pensioen.

Variabel pensioen (doorbeleggen)

Kiest u voor een variabel pensioen dan blijft u ook nadat uw pensioen is ingegaan beleggen met uw pensioenkapitaal. Jaarlijks wordt een deel van uw totale pensioenkapitaal gebruikt om u pensioen uit te keren. Het overige (grootste) deel wordt nog steeds voor u belegd. Daardoor kunt u ook tijdens de uitkeringsfase van uw pensioen een goed rendement maken op uw pensioenkapitaal. Elk jaar wordt opnieuw bepaald hoe hoog uw pensioenuitkering de komende periode, van bijvoorbeeld een jaar, zal worden. Bij voldoende positief rendement in de voorgaande periode zal de uitkering stijgen. De waarde van uw pensioen kan echter ook dalen als bijvoorbeeld de economische omstandigheden verslechteren. In dat geval zal uw pensioenuitkering juist dalen.

Voordelen:

 • U heeft minder last van de (lage) marktrente.
 • Door een hoger verwacht rendement krijgt u mogelijk een hogere uitkering.
 • Bij voldoende positieve rendementen kan de uitkering jaarlijks stijgen en behoudt u uw koopkracht.

Nadelen:

 • De hoogte van uw pensioenuitkeringen is afhankelijk van de economische omstandigheden en wordt daardoor onzeker (variabel).
 • Bij tegenvallende beleggingsresultaten door verslechterde economische omstandigheden  daalt uw uitkering.

Hoe kunt u uw voorkeur voor een vast of variabel pensioen vaststellen?

Bent u deelnemer aan een Prisma Pensioenregeling? Dan kunt u uw voorkeur doorgeven via Scildon Online Pensioenen. Om uw voorkeur vast te stellen beantwoordt u drie vragen. De uitkomst van de vragenlijst bepaalt hoe uw premies worden belegd.

Bent u deelnemer aan een andere pensioenregeling via Scildon? Dan kunt u deze vragenlijst invullen. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier per e-mail sturen aan servicedesk@scildon.nl.
Of per post aan Scildon, t.a.v. Servicedesk, Antwoordnummer 140, 1200 VB Hilversum.

Hoog/laag pensioen

Op het moment dat u met pensioen gaat kunt u er ook voor kiezen de hoogte van uw pensioen gedurende een bepaalde periode in hoogte te variëren. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als u vlak na uw pensioendatum meer inkomen nodig heeft omdat bijvoorbeeld uw hypotheek nog tijdelijk doorloopt of omdat u wilt gaan reizen. U kunt:

 • Eerst een hoog pensioen en daarna een laag pensioen uit laten keren. Als u hiervoor kiest wordt uw pensioen uiteindelijk lager omdat u al sneller een hoger deel van uw pensioen opmaakt.
 • Eerst een laag pensioen en daarna een hoog pensioen uit laten keren.

Het verschil tussen de hoogste en de laagste pensioenuitkering mag niet groter zijn dan 100:75 (bijvoorbeeld eerst € 1.000,- per maand en daarna € 750,- per maand). U kunt zelf aangeven hoe lang de periode moet duren dat u eerst de hoge of eerst de lage pensioenuitkering krijgt. Dit kunt u eenmalig doen. Als de pensioenuitkering is ingegaan kunt u dit niet meer veranderen.

Wat moet u doen?

Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid dan moet u dat aangeven als u een offerte vraagt voor de aankoop van de pensioenuitkeringen.

Ruil van partnerpensioen in een hoger ouderdomspensioen

U kunt binnen uw pensioenregel het voor partnerpensioen opgebouwde pensioenkapitaal ruilen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. Dat kan slim zijn als u geen partner heeft of als uw partner financieel zelfstandig is. Als u een partner heeft, moet uw partner voor deze ruil toestemming geven. U kunt ook ouderdomspensioen ruilen voor een hoger partnerpensioen als u vindt dat het partnerpensioen te laag is. Door de ruil wordt uw ouderdomspensioen lager.

Wat moet u doen?

 • Als u pensioen wilt ruilen, moet u dat aangeven als u een offerte aanvraagt voor de aankoop van pensioenuitkeringen.
 • Wilt u partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen en heeft u een partner, vraag dan een schriftelijke goedkeuring van uw partner.

Waar vindt u meer informatie?