U gaat in deeltijd/parttime werken

Gaat u minder werken? Dan krijgt u minder salaris. Dat betekent dat u ook minder ouderdomspensioen krijgt als u met pensioen gaat. Ook uw partner en/of kinderen krijgen minder partner- en wezenpensioen als u komt te overlijden.

Als u tijdelijk minder gaat werken in verband met zorg- of ouderschapsverlof kunnen er andere regels gelden.

Wat moet u doen?

  • Controleer of er genoeg partner- en wezenpensioen is.
  • Controleer of er voldoende inkomen is als u arbeidsongeschikt wordt.
  • Controleer of u voldoende pensioen heeft als u stopt met werken.
  • Als u financieel afhankelijk wordt van uw partner omdat u minder gaat werken, controleer dan of u zelf genoeg inkomen heeft als uw partner arbeidsongeschikt wordt of overlijdt.
  • Laat u adviseren over de maatregelen die u kunt nemen als blijkt dat u te weinig inkomen heeft bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of als u met pensioen gaat.

Waar vindt u meer informatie?

  • Als u inlogt op Scildon Online Pensioenen ziet u de actuele hoogte van uw pensioenkapitaal.
  • Op het UPO (Uniform Pensioen Overzicht) dat u elk jaar van ons krijgt staat informatie over de hoogte van uw pensioen.
  • Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u ook informatie over eerder door u opgebouwde pensioenen. U logt op deze website in met uw DigiD.