U gaat werken in het buitenland

Gaat u in het buitenland werken? Dan heeft dat gevolgen voor uw AOW. De hoogte van de AOW is afhankelijk van het aantal jaren dat u in Nederland woonde. Ieder jaar dat u niet in Nederland woont, en geen gebruik hebt gemaakt van de mogelijkheid om vrijwillig premie te betalen voor de AOW, krijgt u later minder AOW uitgekeerd.

Gaat u voor een in Nederland gevestigd bedrijf in het buitenland werken of voor een buitenlandse werkgever, dan is het afhankelijk van de afspraken die u maakt hoe uw pensioen wordt geregeld.

WAT MOET U DOEN?

  • Vraag aan uw werkgever hoe het pensioen geregeld is, zowel voor het moment dat u met pensioen gaat als wanneer u komt te overlijden of arbeidsongeschikt raakt.
  • Vraag om advies van uw werkgever of uw eigen pensioenadviseur hoe uw pensioen het beste kan worden geregeld voordat u de voorwaarden accepteert om naar het buitenland te vertrekken.

Waar vindt u meer informatie?