Scildon maakt echt het verschil

Terugblik eerste kwartaal 2020

Terugkijkend naar het eerste kwartaal van 2020 zien we dat dit redelijk begon in januari, maar de crisis veroorzaakt door Covid-19 heeft een forse impact gehad. De volatiliteit (beweeglijkheid van de koers) liep scherp op en de rendementen van wereldwijde aandelen en obligaties van opkomende landen werden negatief.

In het tweede kwartaal zien we herstel intreden. Wij hopen dat dit herstel zich zal doorzetten de komende periode.

Op dit moment zijn veel aandelenbeleggingen in waarde gedaald en daarmee dus ook de persoonlijke pensioenvermogens van onze deelnemers. Dat kan, maar hoeft niet tot lagere pensioenen te leiden. Voor beleggen moet je een lange adem hebben. Over langere perioden bezien zijn de gemiddelde rendementen tot nu toe altijd hoger geweest dan bij sparen. De opbouw van een pensioen heeft ook een lange horizon, vaak veertig jaar of langer. Daarom blijft beleggen een goede manier om vermogen op te bouwen voor je pensioen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons of uw adviseur opnemen!