Scildon maakt echt het verschil

Kosten Prisma Pensioen

De kosten van de pensioenregeling bestaan uit:

  • De risicopremies voor verzekeringen die zijn meeverzekerd

Dit zijn kosten zoals het (tijdelijk) partnerpensioen, het wezenpensioen, het nabestaandenoverbruggingspensioen en de premievrijstelling voor arbeidsongeschiktheid.

  • De uitvoeringskosten van de pensioenregeling

Deze worden uitgedrukt in een bedrag per deelnemer; Deze kosten worden altijd apart betaald door de werkgever.

  • Kosten voor bijzondere aanpassingen

Hierbij kunt u denken aan kosten zoals het uitvoeren van de verdeling van het pensioen tussen de ex-partners bij echtscheiding; Deze kosten betaalt de werkgever.

  • Kosten voor het beheer van de beleggingen

U betaalt kosten voor het beheer van de beleggingen door Scildon. Deze kosten worden ingehouden op het pensioenkapitaal. De hoogte van deze kosten ziet u jaarlijks in uw waardeoverzicht. Bent u deelnemer van Prisma Pensioen? Dan kunt u inloggen op Scildon Online Pensioenen om te zien hoe hoog deze kosten zijn.

  • Kosten voor het fondsbeheer

Ook de kosten van de fondsbeheerder komen voor uw rekening. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. U kunt deze kosten vinden in de fondsvergelijker.