Keuzemogelijkheden Prisma Pensioen

Welke keuzemogelijkheden heeft u bij het Prisma Pensioen?

Uw werkgever kan bij het Prisma Pensioen verschillende keuzemogelijkheden aanbieden. Daardoor kunt u uw pensioen laten aansluiten op uw persoonlijke wensen. Hieronder leest u welke keuzes uw werkgever kan aanbieden. In de pensioenregeling ligt vast welke keuzemogelijkheden hij u aanbiedt. Bent u deelnemer van Prisma Pensioen bent? Log dan in op Scildon Online Pensioenen om te zien welke keuzemogelijkheden uw werkgever voor u heeft opengesteld. Wij raden u aan u goed te laten adviseren over de keuzes die u kunt maken. Zo kunt u uw pensioen laten aansluiten bij uw inkomensbehoefte vanaf de pensioendatum en bij die van uw partner en/of kind(eren) als u komt te overlijden.

U kunt een vrijwillige eigen bijdrage betalen

Voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen kunt u vrijwillig extra premies bijdragen. Uw werkgever houdt deze eigen bijdrage in op uw bruto salaris.

U kunt een nabestaandenoverbruggingspensioen (Anw-hiaat) meeverzekeren

Het nabestaandenoverbruggingspensioen is een aanvulling op het partner- en wezenpensioen dat uw partner en kind(eren) krijgen tot de pensioendatum van uw pensioenregeling. Het voorkomt dat uw partner na uw overlijden een inkomenstekort krijgt omdat hij of zij geen of beperkt recht heeft op de Anw-uitkeringen volgens de Algemene nabestaandenwet.

U kunt zelf beleggingskeuzes maken

U kunt zelf beleggingskeuzes maken. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de beleggingsmix en beleggingsfondsen met een verantwoorde balans tussen rendement en risico. Meer hierover leest u bij de beleggingsmogelijkheden.

U kunt beleggen voor een vast of een variabel pensioen

Hoewel u nu nog niet met pensioen gaat, is het van belang dat u ook tijdens de opbouw van uw pensioenkapitaal al nadenkt over uw voorkeur voor een vast of een variabel pensioen. Uw keuze is van invloed op de waardeontwikkeling van uw pensioenverzekering. Het bepaalt namelijk de manier waarop Scildon uw pensioenkapitaal voor u beheert. Maakt u geen keuze dan worden uw beleggingen beheerd voor een vast pensioen. Lees meer over vast of variabel pensioen.

U kunt de pensioendatum vervroegen of uitstellen of met deeltijdpensioen gaan.

U kunt uw pensioendatum vervroegen, uitstellen of gedeeltelijk met pensioen (deeltijdpensioen) gaan. U heeft daarvoor wel toestemming nodig van uw werkgever. Als u eerder met pensioen gaat, zal uw pensioeninkomen lager uitvallen dan de voor u berekende schattingen van uw pensioen. Gaat u later met pensioen dan de vastgestelde pensioendatum? Dan zal uw pensioeninkomen naar verwachting stijgen ten opzichte van onze schattingen van uw pensioeninkomen.

U kiest zelf bij welke verzekeraar u uw pensioenkapitaal omzet

Bij Prisma Pensioen moet u op de pensioendatum kiezen bij welke verzekeraar u uw pensioenkapitaal omzet in periodieke pensioenuitkeringen. Uiteraard kunt u hiervoor ook bij Scildon terecht. Het is verstandig daarvoor bij verschillende pensioenuitvoerders een offerte op te vragen. U kunt zo vergelijken welke pensioenuitvoerder u de beste pensioenuitkering geeft en onder welke voorwaarden.