Scildon maakt echt het verschil

Wat biedt het Prisma Pensioen?

Uw werkgever heeft een aantal keuzes voor uw Prisma Pensioen gemaakt.

U krijgt altijd Ouderdomspensioen
In het Prisma Pensioen krijgt u een ouderdomspensioen op basis van beschikbare premie. Hoe hoog de beschikbare premie is, legt de werkgever vast in het pensioenreglement. De premie is onder andere afhankelijk van de hoogte van uw salaris en gebonden aan eisen van de Belastingdienst. Het spreekt voor zich dat hoe hoger de beschikbare premie is, hoe hoger het ouderdomspensioen zal zijn. Bent u deelnemer van Prisma Pensioen? Dan kunt u op Scildon Online Pensioenen zien hoeveel premie uw werkgever betaalt.

U krijgt altijd een partner- en wezenpensioen.
Naast het ouderdomspensioen is bij Prisma Pensioen altijd een partner- en wezenpensioen meeverzekerd. Ook als u (op dit moment) alleenstaand bent. Uw werkgever kan dat op twee manieren regelen:

1.    Een gegarandeerde uitkering voor uw partner en/of kind(eren)
Uw werkgever kan een risicoverzekering hebben afgesloten waarbij de hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen vaststaat. Dat geldt voor kinderen tot 21 jaar (Of tot 27 jaar als zij studeren volgens de Wet Studiefinanciering.) Hoe hoog het partner- en wezenpensioen is, staat in de pensioenregeling die uw werkgever aanbiedt.

Deze verzekering vervalt als u uit dienst gaat
Deze verzekering vervalt zodra u niet meer bij uw werkgever in dienst bent. Uw partner en/of kind(eren) hebben dan alleen nog recht op uitkering van 90% van het tot dan opgebouwde pensioenkapitaal. Daarmee moeten ze dan een partner- en/of wezenpensioen aankopen. Let op: in veel gevallen is dit nabestaandenpensioen lager dan wat verzekerd was tijdens uw dienstverband. Het is belangrijk dat u controleert waar uw partner en/of kind(eren) recht op hebben als u uit dienst gaat. En bepaal dan of u voor hen extra maatregelen moet treffen voor het risico dat u komt te overlijden.

2.    Een recht op 90% van het opgebouwde pensioenkapitaal
De werkgever kan er ook voor kiezen dat uw partner en/of kind(eren) alleen recht hebben op 90% van uw opgebouwde pensioenkapitaal. Met dat pensioenkapitaal moeten uw nabestaanden dan een partner en/of wezenpensioen aankopen. Hoe hoog het partner en/of wezenpensioen is, is onzeker omdat het onder andere afhankelijk is van de waarde van het opgebouwde pensioenkapitaal op dat moment. In veel gevallen is dit nabestaandenpensioen te laag voor een toereikend inkomen na uw overlijden. Het is dus belangrijk dat u nagaat of uw partner en/of kind(eren) met deze verzekering voldoende inkomen hebben als u overlijdt. En dat u bepaalt of u voor hen aanvullende maatregelen moet treffen. Het kan zo zijn, dat uw werkgever u de keuze biedt om zelf een partner- en wezenpensioen te verzekeren.

U vindt meer informatie over deze dekking op het Uniform PensioenOverzicht dat u jaarlijks krijgt (UPO).

U kunt een Anw-hiaatpensioen krijgen
Bij Prisma Pensioen kan uw werkgever standaard een Anw-hiaatpensioen voor u meeverzekeren. Dit is een aanvulling op het partner- en wezenpensioen. Uw partner en/of kind(eren) krijgen dat tot de pensioendatum die geldt in uw pensioenregeling. Een Anw-hiaatpensioen voorkomt dat uw partner na uw overlijden een inkomenstekort krijgt omdat hij of zij geen of beperkt recht heeft op de Anw-uitkering vanuit de overheid.

Uw werkgever kan het ook aan uzelf overlaten om een Anw-hiaatpensioen te verzekeren. De werkgever neemt het dan op als een vrijwillige extra verzekering waarvoor u zelf kunt kiezen.

U vindt meer informatie in uw pensioenregeling
Of uw werkgever een Anw-hiaatpensioen aanbiedt, staat in de pensioenregeling. Als u deelnemer van Prisma Pensioen bent, kunt u inloggen op Scildon Online Pensioenen om te zien welke keuze uw werkgever heeft gemaakt over het Anw-hiaatpensioen. Als u recht heeft op deze dekking dan vindt u hierover meer informatie op het Uniform PensioenOverzicht dat u jaarlijks krijgt (UPO). U krijgt altijd premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Bij Prisma pensioen is standaard premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd. Raakt u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid en kunt u niet meer (volledig) werken? Dan blijft u toch meedoen aan de pensioenregeling. Scildon neemt de premiebetaling daarvoor geheel of gedeeltelijk over. Dit is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

U krijgt GEEN arbeidsongeschiktheidspensioen.
Bij Prisma Pensioen is geen verzekering mogelijk voor een arbeidsongeschiktheidspensioen. Wellicht heeft uw werkgever ergens anders een arbeidsongeschiktheidspensioen voor u verzekerd. Vraag dit na bij uw werkgever. Het is belangrijk dat u controleert of u voldoende inkomen heeft als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt. Dan kunt u zelf nu maatregelen nemen als dit niet het geval is.