Beleggingsmogelijkheden Prisma Pensioen

Welke beleggingsmogelijkheden heeft u bij het Prisma Pensioen?

In het algemeen geldt bij beleggen: hoe groter de kans op een hoog rendement, hoe hoger het beleggingsrisico. Het is belangrijk dat er een optimale balans is tussen de kans op een goed rendement en een verantwoord beleggingsrisico. Scildon biedt u twee mogelijkheden om uw pensioen te beleggen: Beheerd Beleggen en Vrij Beleggen.

1.    Beheerd Beleggen
Omdat de meeste mensen geen beleggingsspecialisten zijn, biedt Scildon bij Prisma Pensioen de beleggingsmethode Beheerd Beleggen aan. Bij deze methode bepalen wij voor u welke beleggingsmix optimaal is gedurende de looptijd van uw verzekering.

Bij Beheerd Beleggen zorgt Scildon voor uw beleggingen en hoeft u zelf niets te doen. De premies die uw werkgever beschikbaar stelt, worden belegd. Hierbij wordt rekening gehouden met uw beleggingshorizon. Deze is afhankelijk van het aantal jaren totdat u de pensioenleeftijd bereikt. De verhouding tussen meer risicovolle beleggingen (aandelen) en minder risicovolle beleggingen (obligaties en geldmarkt) passen we steeds aan. Als uw beleggingshorizon lang is, kunt u risicovoller beleggen. De gevolgen van een eventuele koersdaling kunnen dan nog worden goedgemaakt. Dit geldt niet als dat vlak voor uw pensioendatum gebeurt. Naarmate de pensioendatum nadert, wordt het percentage beleggingen met een hoog risico steeds lager en neemt het percentage beleggingen met een laag risico steeds verder toe.

Ook houdt Prisma Pensioen er rekening mee dat uw pensioenkapitaal op een bepaald moment moet worden gebruikt voor de aankoop van pensioenuitkeringen. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, wordt in de beleggingsmix ook het risico van tegenvallende (rente)tarieven voor deze aankoop afgedekt.

Meer hierover leest u in de brochure voor werknemers.

2.    Vrij Beleggen
Bij Vrij Beleggen bent u zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de gewenste beleggingsmix en de fondsen waarin u wilt beleggen. De beleggingsmix is de verdeling van uw pensioenpremie over de beleggingscategorieën met een verschillend (bijvoorbeeld aandelen, obligaties en geldmarkt). Of u vrij kunt beleggen hangt af van de keuze die door de werkgever is gemaakt. Of dat zo is, leest u in de pensioenregeling. U stelt dan zelf uw risicoprofiel vast door antwoord te geven op een aantal vragen. Op basis van uw persoonlijke risicoprofiel stelt u dan een beleggingsmix samen uit de verschillende beleggingsfondsen die Prisma Pensioen u biedt. U bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een verantwoorde balans tussen rendement en risico. Wij tonen u wel, of de door u gekozen beleggingsmix past bij uw beleggingsprofiel.

Wij bieden geen huisfondsen

Scildon biedt alleen externe beleggingsfondsen aan. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van kwaliteit en prestaties. Scildon biedt geen eigen fondsen (huisfondsen) aan, maar alleen fondsen van gerenommeerde vermogensbeheerders. Wij ontvangen van deze partijen geen vergoeding. Zo borgt Scildon een geheel onafhankelijke selectieprocedure. Een uitgebreide toelichting op de beleggingsfondsen vindt u in de Fondseninformatie Prisma Pensioen.