Scildon maakt echt het verschil

Segmentatiecriteria bij de schuldsaldo- en overlijdensverzekering

Criteria betreffende de acceptatie:

Bij de onderschrijving van de Schuldsaldo- en Overlijdensverzekering, kan het risico worden aanvaard (of geweigerd) op basis van één van de volgende criteria of, in voorkomend geval, een combinatie ervan:

Leeftijd van de verzekerde(n):
Hoe hoger uw leeftijd, hoe hoger het risico op overlijden is, in die mate zelfs dat Legal & General geen verzekering onderschrijft met personen van een bepaalde leeftijd.

Gezondheidstoestand:
Uw gezondheidstoestand kan tot gevolg hebben dat er een verhoogd risico bestaat op overlijden.

Levensstijl:
Uw levensstijl (bijv. gevaarlijke hobby’s, …) kan tot gevolg hebben dat er een verhoogde kans bestaat op overlijden.

Beroep:
Uw beroepsactiviteiten kunnen tot gevolg hebben dat er een verhoogd risico bestaat op overlijden.

Criteria betreffende de tarifering:

Voor de bepaling van de premie van de Schuldsaldo- en Overlijdensverzekering, wordt één van de volgende criteria of, in voorkomend geval, een combinatie ervan in acht genomen:

Gezondheidstoestand:
Uw gezondheidstoestand kan tot gevolg hebben dat er een verhoogd risico bestaat op overlijden.

Levensstijl:
Uw levensstijl (bv. gevaarlijke hobby’s) kan tot gevolg hebben dat er een verhoogd risico bestaat op overlijden.

Roken:
Het gegeven dat u rookt kan tot gevolg hebben dat er een verhoogd risico bestaat op overlijden.

Beroep:
Uw beroepsactiviteiten kunnen tot gevolg hebben dat er een verhoogd risico bestaat op overlijden.

Verzekerd kapitaal:
De grootte van uw verzekerd kapitaal wordt in rekenschap genomen bij het bepalen van uw premie.

Looptijd van de verzekering:
De looptijd van uw verzekering wordt in aanmerking genomen bij het bepalen van uw premie.