Wie krijgt de uitkering na overlijden?

Als je de overlijdensverzekering afsluit, geef je door wie de verzekerde(n) is/zijn en wie de uitkering ontvangt/ontvangen. Degene(n) die de uitkering ontvangt/ontvangen, noemen wij de begunstigde(n). Dat kunnen je partner, (klein)kinderen of zakenpartner zijn; jij bepaalt dat.