Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over een persoon zeggen of herleidbaar zijn tot een persoon. Bij het afnemen van een product of dienst van Scildon verzamelen wij onder meer:

  • jouw naam- en adresgegevens;
  • jouw geboortedatum;
  • jouw telefoonnummer;
  • jouw e-mailadres;
  • jouw burgerservicenummer (alleen als daar een wettelijke grondslag voor is);
  • jouw bankrekeningnummer.

Voor sommige van onze producten hebben wij daarnaast gegevens nodig over jouw gezondheid en financiële gegevens, zoals bijvoorbeeld jouw inkomen. In de meeste gevallen krijgen wij deze persoonsgegevens direct van jou, of via een adviseur. Naast deze informatie kunnen wij ook gegevens van derden ontvangen en verwerken, bijvoorbeeld van jouw werkgever, of andere externe partijen zoals Basisregistratie Personen (BRP), IDIN, marktonderzoeksbureaus of dataverrijkingsbureaus. Bij deze uitwisseling van persoonsgegevens wordt alleen informatie gedeeld die noodzakelijk is en houden wij ons aan de eisen die vanuit wet- en regelgeving worden gesteld.

Bezoek je onze website? Dan verzamelen wij ook persoonsgegevens van jou. Hierbij kun je denken aan:

  • het IP adres dat nodig is om jouw computer te laten communiceren met onze website;
  • cookies: zie ons cookiestatement;
  • persoonsgegevens die je opgeeft wanneer je ons vragen stelt via de website.

Ook zijn wij actief op social media, zoals Facebook, LinkedIn en YouTube. Hierop delen wij acties en informatie over onze organisatie met iedereen die daarin interesse toont. Wij verwerken dan jouw persoonsgegevens als je een bericht plaatst over Scildon dat algemeen toegankelijk is.

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Zo gaan persoonsgegevens die je op de website of in het online klantportaal invult altijd over een beveiligde verbinding en hebben onze medewerkers alleen toegang tot persoonsgegevens als dat nodig is voor hun functie.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.