Wat verandert er in de Wtp in de risicodekkingen als een deelnemer uit dienst gaat?

Zolang de werknemer geen nieuwe baan heeft loopt de risicodekking de eerste drie maanden of, ingeval van een WW uitkering, de hele WW periode door. Ook kan een werknemer na die periode vrijwillig de risicodekking voortzetten zolang er geen nieuw dienstverband is.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.