Wat verandert er in de risicodekkingen voor de pensioendatum?

Het partnerpensioen en het wezenpensioen worden berekend op basis van een percentage van het salaris, onafhankelijk van de diensttijd. Voor het partnerpensioen is dit percentage maximaal 50% en voor het wezenpensioen maximaal 20% (voor volle wezen maximaal 40%). Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot een vaste eindleeftijd van 25 jaar.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.