Wat is de rechtsgrond om jouw persoonsgegevens te gebruiken?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van één van onderstaande (wettelijke) grondslagen:

  • Scildon heeft toestemming gevraagd voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Je hebt altijd het recht jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van toestemming doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan;
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld wanneer wij een onderzoek doen naar mogelijke fraude. Hierbij maken wij een belangenafweging tussen het gerechtvaardigd belang van ons of van een derde en jouw belang.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.