Wanneer keert de Scildon Hypotheek ORV uit?

De Scildon Hypotheek ORV sluit je af voor een bepaalde periode. Overlijdt de verzekerde voor de einddatum van de verzekering? Dan keren wij uit aan degene(n) die je daarvoor hebt aangewezen. Die noemen wij ‘de begunstigde(n)’. Uiteraard hebben wij voordat we uitkeren een aantal gegevens nodig. Zoals een akte van overlijden, het rekeningnummer en een kopie van een legitimatiebewijs van de begunstigde(n).

Als de verzekerde nog leeft op de einddatum van de verzekering, keren wij niets uit.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.