Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Beleggingen kunnen ongunstige gevolgen hebben voor milieu-, sociale en governance factoren. Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld in negatieve zin bijdragen aan klimaatverandering, corruptie, of verlies van biodiversiteit.

Scildon neemt zulke ongunstige gevolgen niet mee bij haar beleggingsbeslissingen op de manier die de SFDR van Scildon verlangt. De reden dat Scildon deze gevolgen niet meeweegt is dat Scildon vindt dat zij nu onvoldoende betrouwbare data heeft om deze ongunstige gevolgen goed te analyseren en te integreren in het beleggingsproces. Scildon verricht inspanningen om deze data zo snel mogelijk te verkrijgen. Zodra wij deze data hebben, stellen wij deze beschikbaar aan klanten zodat zij betere keuzes kunnen maken voor beleggingsfondsen en lifecycles op basis van ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.