Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Wil je een recht op:

 • inzage
 • rectificatie
 • verwijdering
 • bezwaar
 • beperking
 • overdracht van gegevens
 • menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde besluitvorming uitoefenen, dan kun je dat doen:
 • Per e-mail: servicedesk@scildon.nl
 • Per post: Scildon, t.a.v. de Servicedesk, Postbus 4, 1200 AA Hilversum
 • Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of over de manier waarop wij zijn omgegaan met jouw privacy.  Dan kun je hierover klagen.
 • Je kunt een klacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming via: functionaris.gegevensbescherming@scildon.nl Per post: Scildon t.a.v de Functionaris gegevensbescherming, Postbus 4, 1200 AA Hilversum.
 • Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Je kunt je klacht indienen via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
 • Indien je het niet eens bent met de manier waarop wij zijn omgegaan met jouw klacht kun je met je klacht ook naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en/of naar de civiele rechter.