Duurzaamheidsrisico

Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid.

Voorbeelden van zulke gebeurtenissen of omstandigheden zijn klimaatverandering, betrokkenheid bij kinderarbeid of schaarste aan grondstoffen. Zulke gebeurtenissen en omstandigheden kunnen een negatief effect hebben op de waarde van beleggingen. Zo kan grondstof schaarste ervoor zorgen dat bepaalde bedrijven minder kunnen produceren, waardoor aandelen in deze bedrijven in waarde kunnen dalen. Bij het selecteren van de beleggingsfondsen houden we rekening met alle relevante risico’s van een belegging, zoals bijvoorbeeld marktrisico’s, maar ook duurzaamheidsrisico’s.

Altis investment Management (dochter van NN Investment Partners) ondersteunt Scildon als extern fondsenselectiebureau bij de fondsenselectie.

Voor alle beleggingsfondsen van Scildon die deel uitmaken van de LifeCycle Funds, Unit-Linked fondsen voor beleggingsverzekeringen wordt jaarlijks een Enviromental, Social and Governance (ESG) rapportage opgesteld.

Op portefeuille- en fondsniveau wordt door Altis een ESG Risicomonitoring rapportage opgesteld op basis van Sustainalytics data. Op basis van deze rapportages worden de ESG kenmerken en risico’s op portefeuille- en fondsniveau geïdentificeerd en doorlopend beoordeeld.

Als Scildon hoge duurzaamheidsrisico’s bij een fonds heeft vastgesteld, dan zal Scildon (eventueel in samenwerking met of uitbesteed aan Altis) in overleg treden met de fondsmanager om de vastgestelde risico’s te bespreken. Als de risico’s niet acceptabel zijn, kan Scildon besluiten om een nieuw fonds te kiezen met betere lagere duurzaamheidsrisico’s.
Deze processen heeft Scildon geïntegreerd in haar risicobeheer.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.