Blijft restitutie bij overlijden bestaan in Scildon Pensioen?

Hierover geeft de Wtp nog geen uitsluitsel.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.