Blijft restitutie bij overlijden bestaan in Scildon Pensioen?

Hierover geeft de Wtp nog geen uitsluitsel.