Blijft de dekking voor het ANW hiaat bestaan in Scildon Pensioen?

Ja, de dekking voor het ANW hiaat blijven wij aanbieden.