Betaal je belasting over Direct Ingaande Lijfrenteverzekering?

Als je je lijfrente periodiek laat uitkeren, ga je belasting betalen over de uitkeringen die je ontvangt. In veel gevallen betaal je na je pensionering een lagere belasting.