Scildon maakt echt het verschil

Informatie over uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2020

In uw UPO 2020 leest u welke wijzigingen er zijn ten opzichte van uw vorige UPO. U leest bijvoorbeeld wat uw pensioenrichtleeftijd is. Dat is de pensioenleeftijd die in uw pensioenregeling is afgesproken of, indien u dat heeft doorgegeven, de leeftijd waarop u uw pensioen in wilt gaan. Ook ziet u het pensioen dat u al heeft opgebouwd en het pensioen dat u naar verwachting kunt opbouwen als u bent gestopt met werken. En, indien van toepassing, het pensioen dat u naar verwachting kunt opbouwen als u werkt tot uw pensioenrichtleeftijd.

In uw UPO ziet u duidelijk of het partnerpensioen vervalt of lager is als u niet meer werkzaam bent bij uw werkgever. En u vindt algemene informatie over de gevolgen van een eventuele scheiding en waar u aanvullende informatie kunt krijgen.

Pensioenoverzicht toont ook mee- en tegenvallers

Iedereen die pensioen opbouwt, heeft sinds december 2019 een beter inzicht in de hoogte van het pensioeninkomen dat hij of zij later kan verwachten. Dit wordt berekend in de Uniforme Rekenmethodiek (URM) voor pensioenuitvoerders. Deze rekenmethode geeft u inzicht in de koopkracht en risico’s die samenhangen met het opbouwen van uw pensioen. Deze nieuwe manier van communiceren zorgt voor een beter en realistischer beeld van hoe uw pensioen er straks uit gaan zien.

De pensioenbedragen worden vanaf nu in de volgende drie scenario’s gecommuniceerd:

  • Verwacht eindresultaat pensioen.
  • Verwacht eindresultaat als het beter gaat met de economie.
  • Verwacht eindresultaat als het slechter gaat met de economie.

De drie uitgewerkte scenario’s van uw pensioen kunt u vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Zo kunt u een betere inschatting maken van uw pensioen en hierop een financiële planning maken.

Bekijk onderstaande video voor meer uitleg.

In de video is bij de vermelding in het NPR de AOW meegenomen in de weergegeven bedragen, maar bij de UPO is dit niet het geval!