Persbericht

Tevreden over 2021 en vertrouwen voor 2022

12 mei 2022

Levensverzekeringsmaatschappij Scildon kijkt in haar jaarverslag over 2021 met tevredenheid terug. Ondanks de vele onzekerheden heeft Scildon vertrouwen in een verdere versterking van haar marktpositie in 2022. Haar strategie om exclusief samen te werken met onafhankelijke financieel adviseurs blijft onveranderd.

Kerncijfers laten over 2021 positieve lijn zien

Scildon kijkt met tevredenheid terug op de resultaten over 2021. De belangrijkste kerncijfers laten een positieve ontwikkeling zien.

Onderwerp                        2021                (2020)

Solvabiliteitsratio               192%               (178%)
Bruto premie             266 miljoen      (250 miljoen)
Polissen                         218.000           (203.000)
Kostenratio                         9,4%              (12,4%)
NPS score                              26                    (25)

Drie productpijlers

Scildon richt zich op drie productmarkten, te weten:

  • Vermogensopbouw via een lijfrente (box 1) en vermogensopbouw via box 3;
  • Overlijdensrisicoverzekeringen;
  • Collectief pensioen.

In alle drie de segmenten werd groei gerealiseerd.

Eén distributiekanaal

Als één van de weinige levensverzekeringsmaatschappijen biedt Scildon haar producten aan de consument uitsluitend aan via onafhankelijk adviseurs.
Gert Jan Fritzsche, CEO: “Het wel of niet afsluiten van de financiële producten kan voor consumenten enorme financiële impact hebben. Dat vereist niet alleen advies van iemand die geen belang heeft bij de uitkomst van het advies, maar ook volledige bereidheid van de consument om open te zijn over zijn of haar situatie en wensen voor de toekomst. Hoewel klanten zich steeds vaker online oriënteren blijven financieel adviseurs het belangrijkste kanaal voor de bemiddeling van levensverzekeringen en pensioen.”

Humanitaire ramp Oekraïne

Scildon kijkt met grote zorg naar de humanitaire ramp die het gevolg is van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Scildon heeft zelf geen directe beleggingen in Rusland, Belarus of Oekraïne.

Verwachtingen 2022

Scildon houdt er rekening dat de actuele geopolitieke spanningen ook voor de langere termijn grote gevolgen kunnen hebben voor de wereldeconomie. Desondanks verwacht Scildon door de vernieuwingen die zij in al haar drie kernproducten heeft doorgevoerd ook in 2022 haar marktpositie verder te kunnen versterken.

Terug naar overzicht

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.