Scildon maakt echt het verschil

Je gaat met pensioen

Ga je (binnenkort) met pensioen? Dan ontvang je een aantal maanden voordat je met pensioen gaat een brief van de Sociale Verzekeringsbank met de uitnodiging om AOW aan te vragen. Van je pensioenuitvoerder(s) krijg je een aanvraagformulier om het bij hen opgebouwde ouderdomspensioen in te laten gaan.

Een klein pensioen kan worden afgekocht op de pensioeningangsdatum

Heb je een klein pensioen opgebouwd? Dan kan Scildon op de pensioeningangsdatum het klein pensioen afkopen als je daarmee instemt. Bij een klein pensioen gaat het om pensioenbedragen van maximaal € 2,- tot € 484,09 (2019) bruto per jaar. Het bedrag wordt dan in één keer aan je uitbetaald. Over de afkoopsom moet je belasting betalen. Je hebt dan geen pensioenrechten meer bij ons en ontvangt geen pensioenuitkeringen van ons.

Mini-pensioenen vervallen

Een mini-pensioen vervalt automatisch per 1 januari 2019. Bij een mini-pensioen gaat het om pensioenbedragen van maximaal € 2,- bruto per jaar. Dit betekent dat wij deze pensioenbedragen niet meer hoeven uit te betalen.

Je spreekt met Scildon af bij welke pensioenuitvoerder je met jouw pensioenkapitaal het ouderdomspensioen wilt aankopen. Dat kun je zelf bepalen. Uiteraard kun je hiervoor ook bij Scildon terecht. Het is verstandig daarvoor bij verschillende pensioenuitvoerders een offerte op te vragen. Je kunt zo vergelijken welke pensioenuitvoerder je de beste pensioenuitkering geeft en onder welke voorwaarden.

Ook kun je bij het aankopen van jouw pensioeninkomen nog een paar keuzes maken:

 • Je kunt kiezen voor een vast of variabel pensioen
 • Je kunt kiezen voor een hoog/laagpensioen.
 • Je kunt kiezen voor het uitruilen van het ouderdomspensioen voor een hoger partnerpensioen of omgekeerd.
 • Je kunt kiezen voor een pensioenknip.

Vast pensioen

Als je met pensioen gaat wordt het gehele opgebouwde pensioenkapitaal omgezet in een vaste pensioenuitkering.  Je pensioenuitkering is gegarandeerd en blijft gelijk zolang je leeft.  Je weet daarmee precies waar je aan toe bent. De hoogte van de pensioenuitkering die je kunt aankopen is sterk afhankelijk van de marktrente op dat moment. Is deze rente laag dan krijg je jaarlijks relatief weinig pensioen uitgekeerd. Of de marktrente laag is kun je goed zien aan de rente die je krijgt op een spaarrekening bij de bank. Is deze rente laag dan krijg je ook relatief weinig pensioen voor je pensioenkapitaal.

Voordelen:

 • Jouw pensioen staat vast, je weet precies hoeveel pensioen je jaarlijks krijgt.

Nadelen:

 • De hoogte van je pensioen is sterk afhankelijk van de marktrente op het moment dat je pensioen wordt aangekocht. Is die laag, zoals nu, dan krijg je relatief weinig pensioen.
 • Jouw pensioenuitkering blijft in euro’s gelijk maar de waarde neemt door inflatie wel steeds verder af. Omdat alles steeds duurder wordt kun je elk jaar minder kopen voor je pensioen.

Variabel pensioen (doorbeleggen)

Kies je voor een variabel pensioen dan blijf je ook nadat je pensioen is ingegaan beleggen met je pensioenkapitaal. Jaarlijks wordt een deel van je totale pensioenkapitaal gebruikt om je pensioen uit te keren. Het overige (grootste) deel wordt nog steeds voor je belegd. Daardoor kun je ook tijdens de uitkeringsfase van jouw pensioen een goed rendement maken op jouw pensioenkapitaal. Elk jaar wordt opnieuw bepaald hoe hoog jouw pensioenuitkering de komende periode, van bijvoorbeeld een jaar, zal worden. Bij voldoende positief rendement in de voorgaande periode zal de uitkering stijgen. De waarde van je pensioen kan echter ook dalen als bijvoorbeeld de economische omstandigheden verslechteren. In dat geval zal je pensioenuitkering juist dalen.

Voordelen:

 • Je hebt minder last van de (lage) marktrente.
 • Door een hoger verwacht rendement krijg je mogelijk een hogere uitkering.
 • Bij voldoende positieve rendementen kan de uitkering jaarlijks stijgen en behoud je je koopkracht.

Nadelen:

 • De hoogte van je pensioenuitkeringen is afhankelijk van de economische omstandigheden en wordt daardoor onzeker (variabel).
 • Bij tegenvallende beleggingsresultaten door verslechterde economische omstandigheden daalt je uitkering.

Hoe kun je jouw voorkeur voor een vast of variabel pensioen vaststellen?

Ben je deelnemer aan de Scildon Pensioenregeling? Dan kunt je jouw voorkeur doorgeven via Scildon Online Pensioenen. Om je voorkeur vast te stellen beantwoord je drie vragen. De uitkomst van de vragenlijst bepaalt hoe je premies worden belegd.

Hoog/laag pensioen

Op het moment dat je met pensioen gaat kun je er ook voor kiezen de hoogte van je pensioen gedurende een bepaalde periode in hoogte te variëren. Dit kun je bijvoorbeeld doen als je vlak na je pensioendatum meer inkomen nodig hebt omdat bijvoorbeeld je hypotheek nog tijdelijk doorloopt of omdat je wilt gaan reizen. Je kunt:

 • Eerst een hoog pensioen en daarna een laag pensioen uit laten keren. Als je hiervoor kiest wordt je pensioen uiteindelijk lager omdat je al sneller een hoger deel van je pensioen opmaakt.
 • Eerst een laag pensioen en daarna een hoog pensioen uit laten keren.

Het verschil tussen de hoogste en de laagste pensioenuitkering mag niet groter zijn dan 100:75 (bijvoorbeeld eerst € 1.000,- per maand en daarna € 750,- per maand). Je kunt zelf aangeven hoe lang de periode moet duren dat je eerst de hoge of eerst de lage pensioenuitkering krijgt. Dit kun je eenmalig doen. Als de pensioenuitkering is ingegaan kun je dit niet meer veranderen.

Wat moet je doen?

Als je gebruik wil maken van deze mogelijkheid dan moet je dat aangeven als je een offerte vraagt voor de aankoop van de pensioenuitkeringen.

Ruil van partnerpensioen in een hoger ouderdomspensioen

Je kunt binnen je pensioenregel het voor partnerpensioen opgebouwde pensioenkapitaal ruilen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. Dat kan slim zijn als je geen partner hebt of als je partner financieel zelfstandig is. Als je een partner hebt, moet je partner voor deze ruil toestemming geven. Je kunt ook ouderdomspensioen ruilen voor een hoger partnerpensioen als je vindt dat het partnerpensioen te laag is. Door de ruil wordt jouw ouderdomspensioen lager.

Wat moet u doen?

 • Als je pensioen wil ruilen, moet je dat aangeven als je een offerte aanvraagt voor de aankoop van pensioenuitkeringen.
 • Wil je partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen en heb je een partner, vraag dan een schriftelijke goedkeuring van je partner.

Waar vind je meer informatie?