Scildon maakt echt het verschil

Beleggingsmogelijkheden Scildon Pensioen

In het algemeen geldt bij beleggen: hoe groter de kans op een hoog rendement, hoe hoger het beleggingsrisico. Het is belangrijk dat er een optimale balans is tussen de kans op een goed rendement en een verantwoord beleggingsrisico.

SCILDON BIEDT TWEE MOGELIJKHEDEN OM HET PENSIOEN TE BELEGGEN: BEHEERD BELEGGEN EN VRIJ BELEGGEN

1.    Beheerd Beleggen
Omdat de meeste mensen geen beleggingsspecialisten zijn, biedt Scildon bij Scildon Pensioen de beleggingsmethode Beheerd Beleggen aan. Bij deze methode bepalen wij welke beleggingsmix optimaal is gedurende de looptijd van de verzekering. Bij Beheerd Beleggen zorgt Scildon voor de beleggingen en hoeft je werknemer zelf niets te doen. De premies die je als werkgever beschikbaar stelt, worden belegd. Hierbij wordt rekening gehouden met de beleggingshorizon. Deze is afhankelijk van het aantal jaren totdat je medewerker de pensioenleeftijd bereikt. De verhouding tussen meer risicovolle beleggingen (aandelen) en minder risicovolle beleggingen (obligaties en geldmarkt) passen we steeds aan (lifecycle principe). Als de beleggingshorizon lang is, kan de werknemer risicovoller beleggen. De gevolgen van een eventuele koersdaling kunnen dan nog worden goedgemaakt. Dit geldt niet als dat vlak voor de pensioendatum gebeurt. Naarmate de pensioendatum nadert, wordt het percentage beleggingen met een hoog risico steeds lager en neemt het percentage beleggingen met een laag risico steeds verder toe. Ook houdt Scildon Pensioen er rekening mee dat het pensioenkapitaal op een bepaald moment moet worden gebruikt voor de aankoop van pensioenuitkeringen. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, wordt in de beleggingsmix ook het risico van tegenvallende (rente)tarieven voor deze aankoop afgedekt. Bekijk de lifecycles.

2.    Vrij Beleggen
Heb je werknemers die toch graag zelf bepalen hoe hun beschikbare premies worden belegd, dan kun je hen toestaan om volledig vrij te beleggen. Op basis van een persoonlijk risicoprofiel kiest de werknemer dan zelf een beleggingsmix uit de verschillende gerenommeerde beleggingsfondsen die Scildon Pensioen aanbiedt. De beleggingsmix is de verdeling van jouw pensioenpremie over de beleggingscategorieën (bijvoorbeeld aandelen, obligaties en geldmarkt).

Je werknemer is dan zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een verantwoorde balans tussen rendement en risico. Via het persoonlijke portaal van de deelnemer adviseren wij je werknemer over een passende beleggingsmix die past bij het vastgestelde beleggingsprofiel (lifecycle). Alle (staffel)premies worden voor 100% belegd. Scildon biedt geen eigen fondsen (huisfondsen) aan maar uitsluitend externe fondsen van gerenommeerde vermogensbeheerders. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van kwaliteit en prestaties. Wij ontvangen van deze partijen geen vergoeding. Zo borgt Scildon een geheel onafhankelijk selectieprocedure.

Een uitgebreide toelichting op de beleggingsfondsen vindt u in de Fondseninformatie Scildon Pensioen.