In oktober dit jaar gaan wij de pensioenkapitalen van onze deelnemers overbrengen naar onze nieuwste lifecycles. Wij hebben het aantal beleggingscategorieën en -fondsen binnen de lifecycles flink uitgebreid. Door deze uitbreiding realiseren we voor de deelnemers een betere spreiding van het beleggingsrisico en naar verwachting een hogere pensioenuitkering.

Door deze positieve ontwikkeling zien wij geen noodzaak meer voor het aanbieden van vrij beleggen. Bovendien wordt van deze mogelijkheid weinig gebruik gemaakt en zijn er hoge kosten aan verbonden. In 2023 gaan wij daarom stoppen met ‘vrij beleggen’. Wij houden je op de hoogte van deze ontwikkeling.