Aanvullend pensioen | Scildon Aanvullend pensioen | Scildon

Aanvullend pensioen

Na uw pensionering wilt u graag net zo blijven leven als nu. Echter, met het pensioen dat u heeft opgebouwd gaat u er in veel gevallen op achteruit. Voorkom dat door nu al geld opzij te zetten voor later.

Hiermee bouwt u een vermogen op dat u gebruikt als aanvulling op uw pensioen. En het geld dat u nu opzij zet voor later kunt u in veel gevallen aftrekken van de belasting. Aantrekkelijk voor iedereen die te weinig pensioen heeft opgebouwd.

Lees meer over het pensioenstelsel in Nederland.

Lijfrenteverzekering

Een lijfrenteverzekering is een levensverzekering. Doel is te verzekeren van extra inkomen op een bepaald moment. Het woord 'lijfrente' slaat op de verzekering van het 'lijf': als de verzekerde overlijdt, stoppen ook de uitkeringen.  Lijfrenteverzekeringen worden altijd voor een bepaalde periode afgesloten. Het ingelegde geld wordt belegd. Alsde premies in één keer worden betaald, spreken we van een koopsom.

Op het  moment dat de verzekering afloopt, kunt u met het opgebouwde kapitaal een lijfrente aankopen. Dat hoeft niet bij dezelfde verzekeraar te gebeuren als waar het kapitaalkapitaal is opgebouwd.  Meer informatie over de direct ingaande lijfrente staat in de financiële bijsluiter.

In de uitkeringsfase ontvangt u periodiek een bedrag. Over deze periodieke uitkeringen moet u dan belasting betalen. Daar staat tegenover dat u - als u een pensioengat heeft - de inleg op uw lijfrenteverzekering mag aftrekken van uw belastbaar inkomen. Om te bepalen of u aan deze fiscale voorwaarde voldoet, kunt u hier uw jaarruimte berekenen.

Scildon Beleggen

Scildon Beleggen is een flexibele en transparante levensverzekering op basis van beleggingen. Hiermee bouwt u vermogen op als aanvulling op uw pensioen. U kunt al inleggen vanaf € 50,- per maand. Een eenmalige inleg (koopsom) storten kan vanaf € 1.000,-. Ook een combinatie van periodieke inleg en een extra storting bij aanvang is mogelijk. En wilt u later nog eens een extra bedrag storten? Dat kan altijd. Maar ook op bepaalde momenten minder inleggen is geen enkel probleem. Flexibiliteit, vrijheid en gemak staan voorop!

Lees meer over het verzekeringsproduct Scildon Beleggen

Nova (Garant) Polis

De Nova Polis is een lijfrenteverzekering waarmee u extra inkomen kunt opbouwen. De premies worden belegd in een of meerdere door Scildon aangeboden beleggingsfondsen. U kunt de Nova Polis ook afsluiten met garantie: in dat geval is het bruto rendement en dus ook de hoogte van het eindkapitaal gegarandeerd.

Lees meer over het verzekeringsproduct Nova (Garant) Polis.

Koopsom Depot Plan

Ook het Koopsom Depot Plan is een lijfrenteverzekering waarmee u extra inkomen kunt opbouwen. De premies worden belegd in één of meer door Scildon aangeboden beleggingsfondsen.

Lees meer over het verzekeringsproduct Koopsom Depot Plan.

Particulier Pensioen Plan

Bent u het moment genaderd dat er een lijfrenteverzekering voor u tot uitkering komt? Met het Particulier Pensioen Plan bepaalt u zelf de ingangsdatum, hoogte en duur van uw lijfrenteuitkeringen. Afhankelijk van het van toepassing zijnde fiscale regime moeten de lijfrenteuitkeringen, tussen uw 70e en 75e levensjaar van start gaan. Tot die tijd wordt uw geld belegd in één of meer door Scildon aangeboden beleggingsfondsen. Overlijdt u voor de einddatum, dan ontvangen uw nabestaanden 90% van de opgebouwde waarde.

Lees meer over het verzekeringsproduct Particulier Pensioen Plan.

 

Jaarruimte

 image
 Bereken hier uw jaarruimte

Financieel adviseur nodig?

Zoek een adviseur bij u in de buurt.

Mijn pensioen

Hoeveel pensioen heeft u al opgebouwd?
 image
Log in met uw DigiD.