OndernemerParticulier

Veranderingen 2022: eigen woning

5 januari 2022


Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning

Sinds 1 januari 2020 wordt het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, versneld verlaagd. Per jaar vermindert de aftrek met 3%-punt. Deze tariefsaanpassing heeft gevolgen voor alle aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning, dus ook voor onder meer de aftrekbare rente van restschulden, kosten van geldleningen en periodieke betalingen met betrekking tot erfpacht, opstal of beklemming (het recht om voor altijd gebruik te maken van de grond van iemand anders). Deze kosten zijn dus niet meer volledig aftrekbaar in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting. Het maximaal tarief aftrekbare kosten eigen woning is 40% in 2022.

Heeft u geen hypotheekschuld (meer) op uw eigen woning?

Is het eigenwoningforfait hoger dan de aftrekbare renten en kosten voor de eigen woning? Dan heeft u recht op aftrek door geen of geringe eigenwoningschuld (Wet Hillen). Sinds 1 januari 2019 wordt deze regeling in 30 jaar afgebouwd. Hierdoor gaan mensen die hun eigenwoningschuld bijna of helemaal hebben afgelost, weer belasting betalen over hun eigen woning. De afbouw vindt plaats in stapjes per jaar. Dat betekent dat de aftrek wordt beperkt tot een bepaald percentage van het verschil tussen de voordelen uit eigen woning en de op deze voordelen drukkende kosten.

De beperking van de aftrek door geen of geringe eigenwoningschuld (Wet Hillen) is 86,667% in 2022.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat de Belastingdienst in uw belastingaangifte bij uw inkomen optelt. Maar alleen als u een koopwoning heeft die uw hoofdverblijf is.

In de onderstaande tabel ziet u de forfaitpercentages van de WOZ-waarde voor 2022.

Overdrachtsbelasting

Sinds januari 2021 geldt een eenmalige vrijstelling van de overdrachtsbelasting bij het kopen van een woning. Doel hiervan is dat starters en jonge doorstromers een betere positie krijgen op de woningmarkt en dat ze makkelijker de kosten koper kunnen betalen.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De koper moet ouder dan 18 jaar en jonger dan 35 jaar zijn.
  • De woning wordt gekocht door een natuurlijk persoon.
  • De maximale aankoopprijs is € 400.000,-.
  • De woning wordt het hoofdverblijf. De kopers moeten dit schriftelijk verklaren bij de notaris.
  • De vrijstelling is niet eerder gebruikt. Ook dit moeten de kopers schriftelijk verklaren bij de notaris.
  • Het toetsingsmoment ligt bij het passeren bij de notaris.

Koopt u een woning vanaf € 400.000,- of bent u ouder dan 35 jaar? Dan geldt 2% overdrachtsbelasting over de gehele koopsom.

Koopt u – naast uw eigen woning – een tweede woning (als belegging of voor uw kind(eren))? Dan is de overdrachtsbelasting daarvoor 8%.

Heeft u vragen over uw hypotheek?

Heeft u vragen over het afsluiten of het aflossen van uw hypotheek? Neem dan contact op met uw financieel adviseur.

 

Terug naar overzicht

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.