OndernemerParticulier

Jaarcijfers Scildon over 2020

15 april 2021

Begin april hebben wij ons jaarverslag 2020 gepubliceerd, waarin we terugkijken op een bijzonder jaar. Voor ons bedrijf betekent het coronavirus dat alle medewerkers sinds maart 2020 vanuit huis werken. Wij zijn er trots op dat, ondanks de bijzondere omstandigheden, klanten tevreden zijn gebleven over onze dienstverlening. We hopen dat dat ook voor u geldt! De klanttevredenheid is verder verbeterd naar een fraaie 8.1.

Financiële resultaten

Met tevredenheid kijken wij naar onze resultaten. Scildon heeft 2020 afgesloten met een positief financieel resultaat van 16,5 miljoen euro (voor belastingen). Het aantal klanten groeide met 7% naar ruim 246.000 en de hoeveelheid verzekeringen in onze portefeuille is gestegen naar 203.000. De bruto premies zijn toegenomen van 229 miljoen euro naar 250 miljoen euro.

De solvabiliteit geeft aan of een bedrijf op langere termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De solvabiliteit van Scildon bedroeg eind 2020 178% en daarmee voldoen wij ruimschoots aan de normen. Scildon kan prima aan zijn financiële verplichtingen voldoen.

Alle cijfers kunt u bekijken in het jaarverslag 2020. Er is ook een verkort jaarverslag verschenen met de kerncijfers en een aantal highlights uit het directieverslag.

Scildon valt in de prijzen

Voor de Scildon Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering kregen wij van het onafhankelijke onderzoeksbureau Moneyview vijf sterren in de categorie ProductRating Prijs. Daarnaast werd Scildon in het Adfiz Prestatie Onderzoek over 2020 opnieuw, door financieel adviseurs, gekozen als beste verzekeraar. Dit jaar in de categorie Particulier Vermogen.

Waarom is deze informatie belangrijk voor u?

U heeft een verzekering bij Scildon. Dan is het voor u een veilig gevoel dat Scildon goed presteert. Bovendien is het goed om te weten dat wij als Nederlandse verzekeraar vallen onder het Nederlandse recht. En dat wij onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Terug naar overzicht

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.