Scildon maakt echt het verschil

Wat is een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering?

Bij een lineaire overlijdensrisicoverzekering daalt het bedrag dat bij het overlijden uitgekeerd wordt elk jaar met hetzelfde bedrag. Aan het einde van de looptijd van de verzekering is het bedrag dus € 0,-. Over het algemeen is een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering van alle verzekeringsvormen het goedkoopst.

Premie bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Er wordt bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering gedurende de looptijd een vast bedrag aan premie betaald. Er worden diverse factoren meegenomen in het berekenen van deze vaste premie, zoals het risico op overlijden dat elk jaar stijgt. Vaak zijn de laatste jaren van de verzekering premievrij, omdat het verzekerde bedrag dan erg laag is. Aan het begin van de looptijd wordt er relatief weinig premie per gedekte euro betaald, aan het einde is dit relatief veel. Houd er wel rekening mee dat verzekeraars gebruik kunnen maken van een en bloc clausule. Dit wil zeggen dat zij de mogelijkheid hebben om de premie tussentijds te verhogen. Scildon heeft geen en bloc clausule.

Wanneer kiezen voor een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering?

Vaak wordt een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering afgesloten wanneer de lasten waar de verzekering voor wordt afgesloten elk jaar dalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lineaire hypotheek. Het uitgekeerde bedrag kan dan gebruikt worden om de hypotheek af te lossen. Een andere oplossing waar een lineaire overlijdensrisicoverzekering vaak voor gebruikt wordt, is wanneer de nabestaanden een inkomen uit het bedrag moeten halen. Omdat het uit te keren bedrag aan het einde van de looptijd erg laag is, moet er goed naar de financiële situatie gekeken worden. Het kan namelijk zo zijn dat het verzekerde bedrag dat overblijft niet voldoende blijkt te zijn om de (hypotheek)schulden af te lossen. Het is dus altijd verstandig om samen met een financieel adviseur te kijken naar de vorm van een overlijdensrisicoverzekering die het beste bij uw situatie past.