Nabestaanden Polis | Scildon Nabestaanden Polis | Scildon

Nabestaanden Polis

Wettelijk is er voor nabestaanden weinig geregeld. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een uitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) zijn de laatste jaren behoorlijk aangescherpt. Als er al recht op een uitkering is, dan is die qua hoogte en duur meestal beperkt.

Op de website van de sociale verzekeringsbank vindt u meer informatie over de Anw.

Nabestaandenverzekering afstemmen op uw Anw uitkering

De kans is dus groot dat u aan een Anw uitkering niet genoeg heeft als u partner wegvalt. De Nabestaanden Polis van Scildon vangt dit inkomensverlies op. U kiest zelf hoe u de uitkering verdeelt over het jaar. Variërend van één keer per jaar tot één keer per maand.

Om te bepalen of u een nabestaandenverzekering nodig heeft, raden wij u aan advies te vragen bij een financieel adviseur. Samen met u bekijkt de adviseur hoe hoog uw Anw uitkering zou zijn en wat u dan nog tekort zou komen om onbezorgd door te kunnen leven. En hoe lang u dit aanvullende inkomen nodig denkt te hebben. Daarna krijgt u te horen wat het kost om het inkomenstekort te verzekeren. Dit kan al voor een klein bedrag (premie) per maand!

Vul hiernaast uw postcode in om een financieel adviseur in uw omgeving te vinden.

U kunt kiezen uit twee varianten:

  • Een bruto uitkering. De premie is als lijfrente of pensioenpremie fiscaal aftrekbaar. Over de uitkeringen moet belasting worden betaald. .
  • Een netto uitkering. De premie is niet aftrekbaar. Maar over de uitkeringen betaalt u dan ook geen belasting.

Lagere premie als u niet rookt

Als de verzekerde niet rookt, geven wij korting op de toch al scherpe premie.

De voordelen van de Nabestaanden Polis

  • Scherpe premie.
  • Geen extra kosten. Deze zijn al verwerkt in de premie.
  • Nabestaanden ontvangen een gegarandeerd vast inkomen.
  • Uitkering afstemmen op de Anw-uitkering en uw gezinssituatie.
  • Extra korting op de premie als de verzekerde niet rookt.
  • Geen premieverhoging tijdens de looptijd.
Lees meer informatie in de brochure Nabestaanden Polis.

 

Brochure

image
Nabestaanden Polis
 

Adviseur nodig?

Zoek een adviseur bij u in de buurt.