De beheerder van het fonds BNP Paribas Netherlands Fund (ANET), BNP Paribas Asset Management (BNP), heeft besloten om de structuur van het fonds volledig te herzien en ook de naam te wijzigen. Het fonds wordt omgevormd tot een indexfonds met een duurzaam karakter. Als u belegt in dit fonds, zorgt Scildon voor een juiste verwerking in uw verzekering. U hoeft hiervoor niets te doen.

Herziening BNP Paribas Netherlands Fund

ANET zal worden omgevormd tot een indexfonds met een duurzaam karakter. Hiermee speelt de beheerder in op de toenemende vraag naar passief beheerde fondsen die beleggen in aandelen van bedrijven die het milieu, het maatschappelijk belang en goed bestuur hoog in het vaandel hebben. Deze omvorming zal per 11 april 2018 plaatsvinden.

De beheervergoeding die BNP in rekening zal brengen wordt verlaagd van 0,75% naar 0,25%.

Naamswijziging

De naam van ANET zal op 11 april 2018 worden gewijzigd in BNP Paribas ESG Netherlands Index Fund.

Afhandeling

Scildon zal op 11 april 2018 de naamswijziging van het fonds doorvoeren in de polissen.