Ons jaarverslag over 2018 is verschenen.
Scildon heeft in 2018 groei weten te realiseren in alle drie de kernactiviteiten: overlijdensrisicoverzekeringen, vermogensopbouw en collectief pensioen.

Groei in klanten en verzekeringen

Scildon zag in 2018 het aantal polissen in portefeuille met 4% groeien naar 177.000. Het totaal aantal klanten dat wordt bediend groeide tot 223.000.
Het omzetvolume aan nieuwe premiebetalende verzekeringen steeg met 35%. Op het gebied van collectief pensioen bedroeg de stijging van de omzet, inclusief waardeoverdrachten, 45%. In het segment overlijdensrisicoverzekeringen groeide het aantal nieuwe polissen met 18%. De premie hiervoor steeg met 9% en groeide daarmee harder dan de markt. Ook het segment vermogensopbouw liet een groei zien.

Scildon werd in 2018 opnieuw, door financieel adviseurs, gekozen als beste pensioenverzekeraar. Voor onze Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering kregen we van Moneyview de ProductRating Prijs en bij DFO kwamen wij als winnaar uit de bus met onze overlijdensrisicoverzekering.
De solvabiliteit van Scildon bedroeg eind 2018 203% en voldoet daarmee ruimschoots aan de Solvency II normen.
Met Chesnara als aandeelhouder zal de groeistrategie ook in 2019 worden voortgezet.

Bekijk het jaarverslag