Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Op Prinsjesdag 2017 heeft het demissionaire kabinet Rutte II haar plannen gepresenteerd. Voorzichtige plannen omdat de onderhandelingen over een nieuw kabinet, met een nieuwe coalitie, nog in volle gang zijn. Zodra het nieuwe kabinet haar plannen bekendmaakt, informeren wij u uiteraard opnieuw.

Wij zetten de belangrijkste plannen voor u op een rij:

Huwelijksvermogensrecht en belastbare schenking
Vanaf 1 januari 2018 verandert de wet over schenkbelasting bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden. Bij het aangaan of aanpassen van de huwelijkse voorwaarden moet vanaf dat moment rekening worden gehouden met twee wijzigingen: 1.    Wordt het vermogen van de partner met het minste vermogen meer dan 50% van het gezamenlijke vermogen? Dan is er sprake van een belastbare schenking over het meerdere. 2.    Neemt het vermogen van de partner met het meeste vermogen verder toe door het aangaan of aanpassen van de huwelijkse voorwaarden? Dan is er ook er sprake van een belastbare schenking over de toename van het vermogen.

Voorbeeld Stel dat u een vermogen hebt van € 600.000,- en uw partner heeft een vermogen van € 400.000,-. In dat geval kunnen er dus twee situaties ontstaan waar schenkbelasting verschuldigd kan zijn. Situatie 1: Wordt de verdeling € 400.000,- voor u en € 600.000,- voor uw partner? Dan is € 100.000,- een belastbare schenking geworden van u aan uw partner. Situatie 2: Wordt de verdeling € 700.000,- voor u en € 300.000,- voor uw partner? Dan is € 100.000,- een belastbare schenking geworden van uw partner aan u.

Het is uiteraard altijd verstandig dat u zich hierbij laat adviseren door een financieel adviseur.

Inkeerregeling vervalt
Belastingplichtigen die inkomsten, vermogen of een erfenis verzwijgen voor de belastingdienst riskeren een boete van maximaal 300% van de te betalen belasting. Om belastingplichtigen aan te moedigen om alsnog vrijwillig een juiste belastingaangifte te doen, is in het verleden de inkeerregeling geïntroduceerd. De inkeerregeling bepaalt dat er géén boete verschuldigd is als binnen twee jaar nadat de onjuiste of onvolledige aangifte is gedaan of had moeten worden gedaan, alsnog een juiste aangifte wordt gedaan. Voor de periode na twee jaar is bij vrijwillige inkeer sinds 1 juli 2016 de boete verlaagd tot 120% van het niet opgegeven ‘belastingvoordeel’. Vanaf 1 januari 2018 vervalt de inkeerregeling. Hierdoor is de boete voor het verzwijgen van vermogen (weer) maximaal 300%, ongeacht of de belastingontduiking vrijwillig wordt aangegeven.

Voorbeeld Stel dat u € 1.000,- per jaar bespaart door bepaalde inkomsten van 2012 tot en met 2016 niet op te geven (het totale ‘belastingvoordeel’ over vijf jaar bedraagt € 5.000,-). En stel dat u dit in 2017 toch besluit vrijwillig op te geven. Dan geldt het volgende:

  • 2012: € 2.200,- (incl. 120% boete);
  • 2013: € 2.200,- (incl. 120% boete);
  • 2014: € 2.200,- (incl. 120% boete);
  • 2015: € 1.000,- (geen boete); en
  • 2016: € 1.000,- (geen boete).

De totale naheffing is dan € 8.600,-. Geeft u dit vermogen in 2018 op, dan geldt voor vijf jaar een naheffing van € 4.000,- (incl. max 300% boete) per jaar. De totale naheffing bedraagt dan € 20.000,-. Dat is € 11.400,- meer dan toen de inkeerregeling nog wel gold.

Verlenging giftenaftrek culturele instellingen
Giften zijn een persoonsgebonden aftrek en verlagen het belastbare inkomen. Vanaf 2012 geldt er in de inkomstenbelasting een verhoogde aftrek (+ 25%) voor giften aan culturele instellingen. Met de verhoogde aftrek worden donateurs gestimuleerd om giften te doen aan culturele instellingen, bijvoorbeeld aan bepaalde theatergroepen, schouwburgen of bibliotheken. De verhoogde aftrek zou vanaf 1 januari 2018 worden afgeschaft. Het kabinet heeft besloten de verhoogde aftrek met een jaar te verlengen (tot 1 januari 2019), omdat het nieuwe kabinet nog een beslissing moet nemen over het eventueel voortzetten van de verhoogde aftrek.

Voorbeeld Stel dat u in 2018 in totaal € 35.000,- aan inkomsten hebt en u in datzelfde jaar ook € 1.000,- heeft geschonken aan een culturele instelling. Dan mag u deze gift aftrekken voor € 1.250,- (125% van de gift). Er geldt wel een drempelbedrag voor de aftrek van giften. De aftrek van giften wordt gecorrigeerd met 1% van de totale inkomsten in 2018. In dit geval komt dat neer op € 350,-. De aftrek bedraagt dus uiteindelijk € 900,- (€ 1.250,- -/- € 350,-). Door de gift aan een culturele instelling betaalt u dus inkomstenbelasting over een bedrag van € 34.100,-, in plaats van over € 35.000,-. Bij een gewone gift van € 1.000,- zou de aftrek € 650,- bedragen (€ 1.000,- -/- € 350,-). Dat is € 250,- lager dan een gift aan een culturele instelling.