Op 16 april 2020 hebben wij ons jaarverslag 2019 gepubliceerd. Bij het uitbrengen van dit verslag staat de wereld op zijn kop. De coronacrisis maakt 2020 voor iedereen een jaar van ongekende uitdagingen! En daarmee 2019 lijkt alweer heel lang geleden.

Het jaarverslag gaat over het jaar 2019 en is geschreven in de periode toen de enorme impact van corona nog niet bekend was. Daar waar u dat mogelijk constateert, onze excuses.
Voor de leesbaarheid hebben wij ook een verkort jaarverslag gemaakt.

Positief resultaat in 2019

Scildon heeft 2019 afgesloten met een positief financieel resultaat van 48 miljoen euro (voor belastingen). Het aantal klanten groeide met 3% naar ruim 230.000 en de hoeveelheid verzekeringen in onze portefeuille is gestegen naar 179.000. De bruto premies zijn toegenomen van 210 miljoen euro naar 229 miljoen euro. Het collectief pensioenproduct Prisma Pensioen zorgde opnieuw voor een groei van de pensioenomzet. Tegen de ontwikkelingen van de markt in, is de productie van overlijdensrisicoverzekeringen met ongeveer 10% gestegen. Ook het segment vermogensopbouw liet een groei zien.

Hoge solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan of een bedrijf op langere termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De solvabiliteit van Scildon bedroeg eind 2019 210% en daarmee voldoen wij ruimschoots aan de normen van De Nederlandsche Bank. De hoge solvabiliteit betekent dat er voldoende buffers zijn om de huidige zware economische periode het hoofd te bieden. Ook door het voorzichtige beleggingsbeleid van Scildon is er een zeer solide financiële basis.

Scildon valt in de prijzen

Van het onafhankelijke onderzoeksbureau MoneyView kreeg Scildon de ProductRating Prijs voor de Scildon Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering kreeg ook de Gouden Lotus Award voor meest innovatieve verzekeringsoplossing. Daarnaast werd Scildon over 2019 opnieuw, door financieel adviseurs, gekozen als beste verzekeraar, deze keer in de categorie Particulier Vermogen.

Waarom is deze informatie belangrijk voor u?

U heeft een verzekering bij Scildon. Dan is het voor u een veilig gevoel dat Scildon goed presteert. Bovendien is het goed om te weten dat wij als Nederlandse verzekeraar vallen onder het Nederlandse recht. En dat wij onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).