Scildon ontvangt premies van klanten. Een gedeelte van dat geld en een gedeelte van ons eigen vermogen, beleggen wij. Zodat wij in de toekomst voldoende geld hebben om – op het moment dat dat nodig is – aan u het opgebouwde- of verzekerde kapitaal uit te keren. Voor dat beleggen hebben wij een duurzaam beleggingsbeleid opgesteld. Zodat u er zeker van bent dat wij het geld dat u aan ons toevertrouwt op een verantwoorde manier beheren.

Een bewuste keuze

Wij beleggen de door u toevertrouwde premies alleen in organisaties en sectoren die duurzaam ondernemen. Een bewuste keuze! Op deze manier dragen wij allemaal bij aan een duurzame wereld. Wij hebben dit vertaald in een beleggingsbeleid voor een aantal thema’s en sectoren.

De thema’s zijn:

  • Mensenrechten
  • Arbeidsrechten
  • Klimaatverandering
  • Natuur en omgeving

Daarnaast geven wij binnen ons beleggingsbeleid extra aandacht aan de sectoren:

  • Elektriciteitsproductie
  • Maakindustrie
  • Mijnbouw en olie- en gasindustrie
  • Wapenindustrie

Op basis van duidelijk omschreven criteria hebben wij per thema en per sector bepaald welke organisaties onder de maat presteren en onze beleidsprincipes met voeten treden. Deze bedrijven plaatsen wij op een zogenaamde uitsluitingenlijst. En uiteraard kijken wij daarbij ook naar de financiële zekerheid, voor nu en in de toekomst.

Uw eigen fondskeuze

Heeft u een beleggingsverzekering van Scildon? Dan kunt u binnen uw verzekering kiezen voor duurzame fondsen. Informeer bij uw financieel adviseur welke (duurzame) fondsen goed aansluiten op uw wensen en (financiële) doelstellingen. En in 2018 breiden wij de mogelijkheden om te kiezen voor   duurzame fondsen nog verder uit.

Lees meer over ons duurzaam beleggingsbeleid