Koopsom Depot Plan

Het Koopsom Depot Plan is een levensverzekering op basis van beleggingen. Dat wil zeggen dat de in te leggen premie wordt belegd. Op die manier bouwt u vermogen op. Met dit kapitaal van het Koopsom Depot Plan kunt u extra inkomen opbouwen voor als u met pensioen gaat of eerder wilt stoppen met werken.

Belangrijk kenmerk van het Koopsom Depot Plan is dat u allereerst profiteert van het fiscale voordeel dat een lijfrentekoopsom biedt. Het bedrag dat u namelijk ineens betaalt, mag onder voorwaarden van de belasting worden afgetrokken. Op de einddatum van de polis koopt u met het opgebouwde kapitaal een periodiek uitkering in de vorm van een lijfrente aan. Deze lijfrente uitkeringen behoren tot het belastbaar inkomen, waarover u belasting moet betalen. U stelt de betaling van belasting dus uit.

Daarnaast kunt u zelf het rendement beïnvloeden, doordat u het ingelegde geld actief kunt beleggen in één of meer door Scildon aangeboden beleggingsfondsen.

Voordelen van het Koopsom Depot Plan

  • Uw inleg levert mogelijk fiscaal voordeel op.
  • De einddatum is variabel.
  • U heeft te zijner tijd de keuze uit tien verschillende uitkeringsdata.
  • Bij overlijden wordt de opgebouwde depotwaarde uitgekeerd aan nabestaanden: in de eerste helft van de looptijd wordt de waarde met 10% verhoogd.
  • U kunt beleggen naar eigen inzicht en kiezen uit een ruim aanbod beleggingsfondsen.
  • U kunt op elk moment van de dag online uw beleggingsportefeuille en de waarde van uw verzekering bekijken.
  • U krijgt vooraf inzicht in alle kosten.

Lees het essentiële informatiedocument.

Lees voor meer informatie de brochure van het Koopsom Depot Plan.