Scildon maakt echt het verschil

Koopsom Depot Plan

Het Koopsom Depot Plan is een levensverzekering op basis van beleggingen. Dat wil zeggen dat de in te leggen premie wordt belegd. Op die manier bouwt u vermogen op. Met dit kapitaal van het Koopsom Depot Plan kunt u extra inkomen opbouwen voor als u met pensioen gaat of eerder wilt stoppen met werken.

Belangrijk kenmerk van het Koopsom Depot Plan is dat u allereerst profiteert van het fiscale voordeel dat een lijfrentekoopsom biedt. Het bedrag dat u namelijk ineens betaalt, mag onder voorwaarden van de belasting worden afgetrokken. Op de einddatum van de polis koopt u met het opgebouwde kapitaal een periodiek uitkering in de vorm van een lijfrente aan. Deze lijfrente uitkeringen behoren tot het belastbaar inkomen, waarover u belasting moet betalen. U stelt de betaling van belasting dus uit.

Daarnaast kunt u zelf het rendement beïnvloeden, doordat u het ingelegde geld actief kunt beleggen in één of meer door Scildon aangeboden beleggingsfondsen.

Voordelen van het Koopsom Depot Plan

  • Uw inleg levert mogelijk fiscaal voordeel op.
  • De einddatum is variabel.
  • U heeft te zijner tijd de keuze uit tien verschillende uitkeringsdata.
  • Bij overlijden wordt de opgebouwde depotwaarde uitgekeerd aan nabestaanden: in de eerste helft van de looptijd wordt de waarde met 10% verhoogd.
  • U kunt beleggen naar eigen inzicht en kiezen uit een ruim aanbod beleggingsfondsen.
  • U kunt op elk moment van de dag online uw beleggingsportefeuille en de waarde van uw verzekering bekijken.
  • U krijgt vooraf inzicht in alle kosten.

Lees het essentiële informatiedocument.

Lees voor meer informatie de brochure van het Koopsom Depot Plan.