Herstelkostenregeling

Vanaf 1 januari 2013 geldt voor alle verzekeraars voor bepaalde producten een verbod op het betalen van een vergoeding aan financieel adviseurs. Dit geldt voor:

  • Het betalen van een vergoeding voor advies en bemiddeling
  • Het vergoeden van kosten die een financieel adviseur maakt bij het herstellen van fouten van verzekeraars (herstelkosten). Hiervoor is de herstelkostenregeling ontwikkeld.

Betaal jij als klant extra kosten aan jouw adviseur omdat deze door fouten van Scildon meer tijd aan jouw dossier heeft moeten besteden? Dan kun je deze kosten, onder voorwaarden, bij ons terugkrijgen.

Hoe werkt de herstelkostenregeling?

Als je herstelkosten bij ons wilt terugvragen, dan moeten er een aantal stappen worden doorlopen:

  • Jouw adviseur controleert of de uitgevoerde werkzaamheden die door Scildon zijn gedaan correct zijn uitgevoerd.
  • Is dit niet het geval? Dan herstellen wij dit in overleg met jouw adviseur zo snel als mogelijk.
  • Blijkt na de tweede controle door de adviseur nog steeds dat de fouten niet zijn hersteld? Dan stuurt jouw adviseur ons (door middel van een brief of email) een kennisgeving van tekortkoming. Je behoort hiervan een kopie te ontvangen.
  • Wij herstellen de gemaakte fout.
  • Jouw adviseur bespreekt met ons de gemaakte extra kosten en brengt deze, na overeenstemming met ons, bij jou in rekening. Vervolgens declareer je deze herstelkosten bij ons. Wij maken het bedrag over op jouw rekening.

Hoogte van de vergoeding

De hoogte van de herstelkostenvergoeding spreken wij af met jouw adviseur. Wij hanteren hiervoor het door jouw adviseur vastgestelde uurtarief.

Voor welke producten geldt de herstelkostenregeling?

De herstelkostenregeling geldt voor alle verzekeringsproducten die vallen onder het provisieverbod. Bij Scildon zijn dit overlijdensrisicoverzekeringen, beleggingsverzekeringen en pensioenverzekeringen met een ingangsdatum vanaf 1 januari 2013.

Voor een verzekering gesloten vóór 1 januari 2013 worden deze kosten voor advies en eventuele herstelkosten verrekend in de provisie. Voor deze verzekeringen geldt dat er geen claim op basis van de herstelkostenregeling gedaan kan worden.