Scildon maakt echt het verschil

Bent u mogelijk belastingplichtig in de Verenigde Staten?

Nederland heeft een overeenkomst tot uitwisseling van gegevens gesloten met de Amerikaanse overheid. Aanleiding hiervoor is de Amerikaanse belastingwet, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) die per 1 juli 2014 in werking is getreden. Deze wetgeving is bedoeld om ervoor te zorgen dat Amerikaans belastingplichtigen, die buiten de Verenigde Staten tegoeden aanhouden, correct belastingaangifte doen bij de Amerikaanse belastingdienst, de IRS.

Wat betekent dit voor u?

Bij het aanvragen van bepaalde producten wordt aan iedere (potentiële) klant de vraag gesteld of hij een staatsburger of inwoner van de VS is. Als andere gegevens van u géén aanwijzing geven om nader klantonderzoek te doen, heeft u verder geen last of gevolgen van de FATCA regels.

Scildon is verplicht om de gegevens van klanten die mogelijk belastingplichtig zijn in de VS door te geven aan de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst geeft deze gegevens door aan de IRS. Wij kunnen u verzoeken om informatie te verstrekken.

Wat houdt de Amerikaanse belastingverplichting in?

Wanneer u belastingplichtig bent, betekent dit dat u aangifte moet doen in de VS. Of u belasting moet betalen is onder andere afhankelijk van het belastingverdrag tussen Nederland en de VS of bijvoorbeeld uw inkomen. De IRS omschrijft een Amerikaanse belastingplichtige als een US Person.

Bent u een US Person?

U bent een US person als een of meerdere van de onderstaande situaties op u van toepassing is/zijn:

  • U heeft een Amerikaans paspoort.
  • U woont in de VS.
  • U bent geboren in de VS.
  • U heeft een Amerikaans woon-, postadres of telefoonnummer.
  • U maakt periodiek geld over naar de VS
  • U heeft een gevolmachtigde met een Amerikaans adres.
  • U heeft een Per Adres (P/A) in de VS.