Veelgestelde vragen over lifestyle orv

Ik ben genezen van kanker. Kan ik bij Scildon een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

Scildon onderschrijft de zogenaamde schone lei-regeling. Dit houdt in dat als je tien jaar kankervrij bent, je bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering niet meer hoeft te melden dat je kanker hebt gehad. Deze termijn is vijf jaar voor mensen die twintig jaar of jonger waren toen ze kanker hadden. Voor een aantal soorten kanker gelden kortere termijnen. Meer informatie vind je in onze gezondheidsverklaring op pagina 3.

Wie is wie op de polis?

Op de polis van een overlijdensrisicoverzekering vind je verschillende personen.

Handig schema

Veel mensen is het niet duidelijk wie bijvoorbeeld de verzekeringnemer is of de verzekerde. Daarom hebben wij een schema gemaakt waarin je in een oogopslag ziet wie wie is op de polis.

Hoe zit het met een overlijdensrisicoverzekering als ik in het buitenland ga wonen?

De overlijdensrisicoverzekeringen zijn geldig in de hele wereld.

Op welke dag van de maand schrijven jullie de premie van mijn rekening af als ik kies voor automatische incasso?

Bij automatische incasso schrijven wij de premie af van je rekening rond de ingangsdatum van de verzekering.

Kan ik mijn Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering aanpassen?

Je kunt het verzekerde bedrag verlagen tot uiterlijk het minimum kapitaal van. € 50.000,-. Is je polis verpand (gekoppeld aan een hypotheek)? Dan kun je het verzekerd bedrag verlagen tot het bedrag dat is verpand of geaccepteerd. Anders moet je bij een verlaging de toestemming van de pandhouder of de aanvaard-begunstigde aan ons doorgeven.

Je kunt het verzekerde bedrag verhogen. Dan kunnen wij om medische waarborgen vragen. We vragen geen medische waarborgen in de volgende situaties:

  • de eerste verhoging van het verzekerde bedrag vindt plaats nadat ten minste een periode van een jaar is verstreken vanaf de ingangsdatum van de verzekering
  • bij het aanvragen van een volgende verhoging als de laatst doorgevoerde verhoging ten minste 12 maanden en niet meer dan 60 maanden geleden is.
  • het verzekerde bedrag wordt met minimaal 1% en maximaal 15% per keer verhoogd; deze percentages worden afgeleid van het verzekerde bedrag onmiddellijk voor de beoogde verhoging.
  • de verzekerde(n) is/zijn jonger dan 60 jaar

Wie krijgt de uitkering na overlijden?

Als je de overlijdensverzekering afsluit, geef je door wie de verzekerde(n) is/zijn en wie de uitkering ontvangt/ontvangen. Degene(n) die de uitkering ontvangt/ontvangen, noemen wij de begunstigde(n). Dat kunnen je partner, (klein)kinderen of zakenpartner zijn; jij bepaalt dat.

Wanneer keert de Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering uit? 

De Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering sluit je af voor een bepaalde periode. Overlijdt de verzekerde voor de einddatum van de verzekering? Dan keren wij uit aan degene(n) die je daarvoor hebt aangewezen. Die noemen wij ‘de begunstigde(n)’. Uiteraard hebben wij voordat we uitkeren een aantal gegevens nodig. Zoals een akte van overlijden, het rekeningnummer en een kopie van een legitimatiebewijs van de begunstigde(n).

Als de verzekerde nog leeft op de einddatum van de verzekering, keren wij niets uit.

Wat gebeurt er met mijn verzekering als ik weer ga roken?

Een niet-roker heeft een lagere kans om te overlijden. Daarom ga je een lagere premie betalen als je de laatste 24 maanden niet hebt gerookt. En in deze periode ook geen andere producten met nicotine hebt gebruikt. Geef aan ons door als je inmiddels 24 maanden geleden gestopt bent met roken. Dat kun je snel en eenvoudig doen via mijnscildon.nl.

Waarom is er een verschil tussen de premie van niet-rokers en rokers?

Een niet-roker heeft een lagere kans om te overlijden. Daarom betaal je een lagere premie als je de laatste 24 maanden niet hebt gerookt. En in deze periode ook geen andere producten met nicotine heeft gebruikt.

Ik zoek een adviseur

Vind hier een onafhankelijk financieel adviseur bij jou in de buurt.

Hoe lang kan de Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering lopen?

Voor de Scildon Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering geldt dat de verzekering loopt tot aan de 80e levensjaar van de (niet rokende) verzekerde(n).

Welk bedrag kan ik verzekeren binnen de Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering?

De Scildon Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering kent geen maximale hoogte voor het verzekerde bedrag. Wel vragen wij boven een bepaald bedrag om een (uitgebreide) medische keuring. Vaak is dat pas bij bedragen boven de €1 miljoen. Dus in de meeste gevallen hoef je alleen een digitale gezondheidsverklaring in te vullen.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.