Essentiële informatiedocumenten

Verzekeraars zijn verplicht om bij ingewikkelde beleggingsproducten een essentiële-informatiedocument te publiceren. Dit document vervangt sinds 1 januari 2018 de financiële bijsluiter.

In het essentiële-informatiedocument (Eid) staat informatie over de verzekering, de kosten, de rendementen en de risico’s.

Het risico wordt onder meer samengevat in een risico-indicator. Informatie over het rendement wordt  weergegeven door 4 prestatiescenario’s: een positief scenario, een neutraal scenario, een negatief scenario en een stress-scenario. In het Eid staan ook alle kosten die over de looptijd van het product in rekening worden gebracht.

Omdat alle Europese banken en verzekeraars hetzelfde model gebruiken, kunt u financiële producten eenvoudig met elkaar vergelijken.

Bekijk de essentiële informatiedocumenten

Scildon Beleggen
Nova Polis
Koopsom Depot Plan
Particulier Pensioen Plan