Scildon maakt echt het verschil

Eigen beleggingen; CONCRETE KEUZES en EFFECTIEF BELEGGEN

In ons duurzaam beleggingsbeleid maken we heldere keuzes. Hierbij geldt dat Scildon gebonden is aan het IMVO-convenant verzekeraars. IMVO staat voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit geldt voor zowel de beleggingen van Scildon als de beleggingen die voor klanten worden uitgevoerd.

Het doel van ons duurzame beleggingsbeleid is het maken van een verantwoorde keuze ten aanzien van de aan te kopen beleggingen. Dit vanuit de overtuiging dat we zo een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Dat betekent dat we:

 • extra aandacht hebben voor thema’s die ons aan het hart gaan;
 • speciale eisen stellen aan bedrijven in enkele specifieke sectoren;
 • principieel een aantal sectoren uitsluiten;
 • en minimumeisen stellen aan de duurzame prestaties van bedrijven en landen.

De thema’s die ons aan het hart gaan

We beleggen alleen in ondernemingen die voldoen aan onze eisen op het gebied van:

 • mensenrechten
 • arbeidsrechten, inclusief diversiteit
 • klimaatverandering
 • natuur en omgeving

De sectoren waar we hoge eisen aan stellen

Als we beleggen, dan stellen we speciale eisen aan bedrijven in de volgende sectoren:

 • elektriciteitsproductie
 • maakindustrie
 • mijnbouw en olie- en gasindustrie
 • wapenindustrie

Green bonds

Beleggen in staatsobligaties doen we bij voorkeur in zogenaamde ‘green bonds’: obligaties waarvan de opbrengsten worden gebruikt voor projecten met een positieve impact op klimaat, milieu en leefomgeving.