Scildon maakt echt het verschil

Onze samenleving

Scildon onderkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als investeerder in landen en bedrijven en heeft oog voor het milieu.

Duurzaam beleggen: we doen het samen

Goed dat u er bent. Bij ons. Zodat we samen kunnen doen wat van belang is: voor u én voor onze omgeving. U vertrouwt ons namelijk uw premies toe. En wij beleggen die maatschappelijk verantwoord in ondernemingen en staatsobligaties. Dat betekent dat uw geld bijdraagt aan een duurzamere wereld. Gelijktijdig staan wij voor uw financiële zekerheid, nu en in de toekomst.

Bij Scildon zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat vertalen we in ons duurzaam beleggingsbeleid. Lees meer over ons duurzaam beleggingsbeleid.

Energie en grondstoffen

Terugdringen van papiergebruik en energie zijn twee belangrijke pijlers van het milieubeleid. Wij sturen aan op digitalisering van alle productaanvragen en daarmee op vermindering van papierverbruik. Inmiddels wordt ruim 80% van de offertes digitaal uitgebracht.

De introductie van de digitale gezondheidsverklaring  heeft geleid tot een forse afname van papiergebruik. Brochures en nieuwsbrieven zijn steeds meer alleen digitaal beschikbaar. Voor enveloppen en brieven wordt gebruik gemaakt van het FSC-keurmerk. Daarnaast is beleid ontwikkeld voor het aangaan van leveranciersrelaties. Belangrijke afnemers  worden getoetst voordat een overeenkomst wordt gesloten. Partijen die nog niet voldoen aan de standaard ondersteunen wij om zich te verbeteren.

Medewerkers worden gestimuleerd om afval te scheiden. Wij hebben een inzamelingspunt op ons kantoor in Hilversum waar ook producten van thuis kunnen worden ingeleverd. In het kantoorpand wordt groene stroom gebruikt. Energie wordt opgewekt door zonnepanelen. Er is beleid ontwikkeld om de medewerkers bewuster te laten omgaan met papier en elektriciteit.