Disclaimer

Alle informatie en materialen (content) op deze weblog is van algemene, informatieve aard en kan persoonlijke meningen en standpunten bevatten. De content is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Scildon (waaronder mede moet worden verstaan haar werknemers) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de content alsmede voor de gevolgen van het eventuele gebruik van content die op deze weblog wordt verstrekt.  Het is alleen toegestaan om de inhoud van de weblog te verveelvoudigen, te distribueren, en te verspreiden indien de naam van zowel auteur als Scildon wordt vermeld. De inhoud van de weblog mag niet worden bewerkt of voor commerciële doeleinden worden ingezet.